ID du rapport: swjU
Version du ilivalidator: 1.11.1
Date d'exécution: 2019-10-30 13:56:54 +0100
av avec les paramètres suivants: --forceTypeValidation --allowItfAreaHoles


Offre AI BE BL BS GR LU NE NW
av

Offre Canton Statut Message d'erreur Log
av AI keine
av NE keine
av BE keine
av NW keine
av BL keine
av LU Error: DM01AVCH24LV95D.Bodenbedeckung.BoFlaeche_Geometrie: invald ring line tids 6960, 6962, 7020, 7021, 7022 Error: failed to build polygons of DM...
av BS Error: GC overhead limit exceeded
av GR keine